Composición

Luis Feito

Feito, Luis

Madrid, 1929 - 1954

Composición, s/f

© Luis Feito, VEGAP, Madrid, 2015

Colección Carmen Thyssen-Bornemisza

Gouache sobre papel

56,5 x 76 cm

CTB.2006.37

Historia de la obra

  • Colección Carmen Thyssen-Bornemisza.

Informe del experto