Foujita, Léonard Tsuguharu

Edogawa (Tokio), 1886 - Zúrich, 1968

Obras de Léonard Tsuguharu Foujita en la Colección