Foujita, Léonard Tsuguharu

Edogawa (Tokio), 1886 - Zúrich, 1968

Works of Léonard Tsuguharu Foujita in the Collection