Whittredge, Thomas Worthington

1820, Springfield, Ohio - 1910, Summit, New Jersey

Obras de Thomas Worthington Whittredge en la Colección