Whittredge, Thomas Worthington

1820 - 1910

Obras de Thomas Worthington Whittredge en la Colección